Boşanma Davası – Boşanmak

Boşanma Davası

Evliliklerin içerisinde orantısız giden normal aile yaşantısı, zaman içinde çıkmaz hale gelerek, evlilik birliğini temelden sarsmaktadır. bursa boşanma avukatı Bu duruma neden olan ve en sık karşılaşılan sebepler,  şiddetli geçimsizlik, çiftler arasında süregelen uyumsuzluk, fikir uyuşmazlıkları ve en sık rastlanan durumlardan biri olan aldatılma gerçekleştiği taktirde evlilik toparlanması zor bir durum olmaktadır. Çiftler genel olarak tek çareyi boşanma kararı alarak bulmaktadırlar. Sorun gerçekleştiği süreçten 6 ay zaman çerçevesinde aldatılan tarafın dava açabilme hakkı bulunmaktadır. 6 ay zaman sürecini geçiren çiftlerin genel olarak karşı tarafı affettiği yönünde yasalar geçerli görmektedir.

Aldatılan tarafın yasal hakları nelerdir?

Öncelikli olarak aile bireyinin dağılmasına karar kılınan davalarda geçerli olan tazminat süreci sonraki aşamada değerlendirmeye alınmaktadır. Bu sebepten çiftlerin aile mahkemesine başvurarak dava açabilme hakları ilk aşamada boşanma için geçerli olmaktadır. Maddi ve manevi olarak hak talep edebilme lüksüne sahip taraf,  aldatılma mağduriyetini ispat edebilecek konumda olması gerekmektedir. Maddi, manevi ve nafaka tazminat istemi hakkına sahip olabilmektedirler.

Çocuk sahibi olan çiftlerin ayrılma esnasında sorun teşkil eden velayet hakları nelerdir?

Türk Medeni Kanunu 335. Madde şartlarına göre; ‘Yetişkin olmayan çocuklar anne ve babalarının velayeti altındadır. Yasal durum teşkil etmedikçe alınamaz.’ Ailelerin Türkiye mahkemelerine yapmış oldukları dava durumlarında, çocukların velayetleri verilirken, tamamen çocuğun çıkarları ve geleceğinin iyi yönlendirilmesi durumunda olan kararlar alınmaktadır. Ailelerin maddi olanakları, mahkeme sürecindeki sicil veya yüz kızartıcı durumları, en iyi eğitim verebilecek tarafların durumları söz konusu olmaktadır. Küçük ve bakıma muhtaç olan çocukların, aksi bir durum teşkil etmedikçe tüm velayet hakları ona en iyi bakım sağlayacak anneye verilmesi uygun görülmektedir.

Geniş kapsamlı olarak birçok derin kanun yasaları kapsamında belirlenen farklı kararlar olmaktadır. Türk medeni kanunu 348. maddesinde belirtilen yasa kanunu; Anne ve babanın çocuğa göstermiş olduğu sorumsuz tutarsız davranışları, hasta ve ya çocuğun bakımına yeterli ilgiyi gösteremeyecek olduğu durumlarda velayet için normal görülen taraflar değişiklik gösterebilmektedir. Olası durumlarda, çocuğa anne veya babanın kötü davranması, sorumsuzluğu sonradan ispatlanan durumlarda başvurarak velayet şekli değişiklik gösterebilmektedir.

En Çok Okunanlar

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:2566 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:2525 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:2458 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

25-04-2017 Hits:2309 Yabancılar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Avukatlık hizmeti veren büromuz, Yabancıların Çalışma İzinleri, Oturma izni prosedürleri, Türk Vatandaşlığına ilişkin Başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İzmir’de artan turizm ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:2298 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...