Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmek için gereken zorunlu şartlarda düzenlemeye gidildi. Artık ülkeye yatırım yapanev alan, para getiren yabancılar Türkiye vatandaşı olabilecek.

12 Ocak 2017 tarihinde yapılan Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenleme ile birlikte vatandaş olabilmenin yolu açılmış oldu. Son dönemde yabancıların Türkiye’ye olan ilgisi ve vatandaşlık kazanma isteklerinin önü bu düzenleme ile dahada açılmış oldu.

 ÖNCELİKLE KİMLERE VATANDAŞ DENİR BUNU İNCELEYELİM

 Türkiye Cumhuriyeti ’nin tabiyetinde bulunan kişiler Türk vatandaşıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 66. maddesine göre, “Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.” Türk vatandaşlığı “Vatandaşlık Kanunu”na göre 2 yoldan kazanılır.

1)Soybağı yolu ve doğum yeri esasına göre vatandaşlık doğum yoluyla kazanılır.
2)Yetkili makamların kararı, evlat edinme, seçme hakkını kullanma yoluyla sonradan kazanılır.

Vatandaşlık hakkını kazananlara kimlik numarası verilir ve nüfus kütüğüne kaydolurlar.

2009 Tarihli Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12’inci maddesinde Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller şöyle sıralanıyor:

“Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancı kişiler. Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.”

 12 Ocak düzenlemesi ile artık bu dar düzenleme genişletildi ve birçok ülkede olan vatandaşlık kazanma konusundaki dar boğaz ülkemizde de çözüme kavuşmuş oldu

 12 Ocak 2017 ve 2016/9601 sayılı düzenleme ile sistem değiştirildi. Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabileceklerin listesi şöyle oldu:

 1) En az 2 milyon Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirenlere,

2) En az 1 milyon Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlara,

3) En az 100 kişilik istihdam oluşturanlara,

4) En az 3 milyon Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıranlara,

5) En az 3 milyon Amerikan doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilenlere “Türk vatandaşlığı” verilecek.

 Bu kapsamda gerekli şartları yerine getirenler artık Bakanlığın kararı ile vatandaş olabilecekler.

Avukatlık hizmeti veren büromuz, Yabancıların Çalışma İzinleriOturma izni prosedürleriTürk Vatandaşlığına ilişkin Başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İzmir’de artan turizm ve buna paralel artan yabancı yerleşimi konusunda birçok sorun karşınıza çıkabilir. Ayrıca yurt dışında boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz kararlarının alınması önem arz etmiştir. Bu konularda da uzman yaklaşımımızla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • Türk Vatandaşlığındanyetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması 
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Tanıma ve tenfiz

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:3423 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:3297 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:3113 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:3110 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:2877 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

Aile Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

Prev Next

Bursa Aile Avukatı Neler Yapar?

12-04-2020 Hits:344 Aile Hukuku mehmet - avatar mehmet

Bursa Aile Avukatı Bursa Boşanma Avukatı   Ailelerin iyi bir şekilde geçinmeleri, ortak noktada buluşmaları ve uzlaşmaları önemlidir. Ne yazık ki ülkemizde son dönemde bu tarz tabloları görmek çok mümkün olmayabiliyor. Kavgalı gürültülü...

Aile Avukatı

09-04-2020 Hits:393 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile Avukatı Vekaleti Bursa Aile Avukatı Vekaleti Aile avukatı, aileniz ile alakalı hukuki süreçlerin yönetilmesinde görev alır. Bunun için Nilüfer aile avukatı vekaleti çıkabilirsiniz. Avukatlık ve danışmanlık hizmeti, en iyi şekilde gerçekleşecektir. Her...

Bursa Online Aile Avukatı

09-04-2020 Hits:360 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Avukatınıza Danışmak Artık Çok Kolay! Online hizmetler arasında yer alan avukatlık hizmeti, artık en kolay şekilde sizlere ulaşıyor. Bursa online aile avukatı hizmeti veriliyor. Peki, nasıl? Hayatın her alanında ihtiyaç duyduğunuz hukuki...

Boşanma Davası Nasıl Açılır

04-12-2019 Hits:635 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davasının açılması için boşanma davası nasıl açılır sorusunu sorabilirsiniz. Detaylar verilmiştir. İlk olarak boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtı veriliyor. Öncelikle davanın görülmesi için yapılması gereken, bu...

Boşanma Avukatı Bursa

21-11-2019 Hits:600 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Boşanma Avukatı Bursa Boşanma davasının açılması için boşanma avukatı Bursa araması yapabilirsiniz. Dava süreci hakkında bilgi verilir. İlk olarak çiftlerden ikisinin de mi boşanmak istiyor olduğu, birinin mi boşanmak istiyor olduğu sorusu...

Boşanma Davası – Boşanmak

26-04-2017 Hits:1220 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Boşanma Davası Evliliklerin içerisinde orantısız giden normal aile yaşantısı, zaman içinde çıkmaz hale gelerek, evlilik birliğini temelden sarsmaktadır. bursa boşanma avukatı Bu duruma neden olan ve en sık karşılaşılan sebepler,  şiddetli...

Yabancı Evlilik Koşul ve Şartlar

26-04-2017 Hits:1475 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

BİR TÜRK’ÜN BİR YABANCIYLA VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE’DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR? Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.. Yabancıların...

Bayanlar için 100 Soru - 100 Cevap

26-04-2017 Hits:1042 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

1 SORU : 18 yaşımı doldurmadım, nişanlanabilir miyim? CEVAP : 18 yaşını doldurmadan yapılan bir nişanlanma, yasal temsilcilerinizin (örneğin anne ve babanızın) onayı yok ise geçersizdir. 2 SORU : Nişanlandım ama nişanlım evlenmek istemiyor...

Anlaşmalı Boşanma, Kanun Maddeleri ve Ör…

26-04-2017 Hits:1060 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Anlaşmalı Boşanma Şartları 1- Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı, 2- Eşlerin bizzat başvurması yada eşlerden birisinin başvurması halinde duruşmada diğer eşin kabul etmesi, 3- Eşlerin bizzat dinlenmesi 4- Eşlerin...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:3297 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...