Dava Dilekçe Örnekleri

Genel Vekaletname

Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekçesi

Alacak Davası Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Boşanma Cürüm Sebebi ile Dilekçesi

Boşanma Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Dilekçesi

Çalışma İzni Talebi Dilekçesi

Çek İptali Dilekçesi

Çek Ödeme Yasağı Dilekçesi

Dava Dosyalarının Ayrılması Dilekçesi

Dava Dosyalarının Birleştirilmesi Dilekçesi

Dosyanın görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekesi

Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi

Evlenmeye İzin Talebi Dilekçesi

Evliliğin Butlanı Davası Dilekçesi

Faiz Davası İrtifak Bedelinin Arttırımı

Gaiplik Nedeni ile Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gayrimenkule Müdahalenin Men-i Dilekçesi

Hakimin Reddi Dilekçesi

Haksız İhtiyati Tedbir Nedeni ile Tazminat Dilekçesi

HaksIz Rekabetin Önlenmesi Dilekçesi

Hasar Tespiti Araç

Hasar Tespitine İtiraz Dilekçesi

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

İsim Değiştirilmesi Dilekçesi

İsim ve Soyisim Değiştirilmesi Dilekçesi

Kat İrtfakının Devri

Kat Mülkiyetinin Devri

Maddi Tazminat Dilekçesi

Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi

Ölümün Tesbiti Dilekçesi

Şirketin Feshi Dava Dilekçesi

Tahliye Davası Konut ihtiyacı Nedeni ile

Tapu iptali ve Tescil

Tedbir Nafakası

Tüketiciyi Koruma Davası

Veraset Belgesi Verilmesi

Yaş Düzeltme

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:3643 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:3539 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:3375 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:3331 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3032 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...