hemen-ara
whatsapp
İcra / İflas Hukuku - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Hizmetlerimiz dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Blog1 600x600 1465235413

Dava vekilliği hizmetleri

 1. İcra Ceza davaları
  2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
  3. İflas davaları
  4. İflasın Ertelenmesi Davaları
  5. İhalenin feshi davaları
  6. İhtiyadi haciz davası
  7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
  8. İtiraz ve itirazın iptali davaları
  9. İstirdat davaları
  10. Menfi tespit davaları
  11. Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri

 1. İcra ihalelerine katılma
  2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
  3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
  4. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
  5. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
  6. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
  7. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
  8. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
  9. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
  10. Şirket kurtarma çalışmaları
  11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İcra ve İflas Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:4881 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:4591 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio3 600x400

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:4391 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio10 600x400

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Miras Hukuku

25-04-2017 Hits:4320 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3929 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku 59

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

İcra/İflas Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

İflas Erteleme Müessesesi ve Hukuki Nite…

26-04-2017 Hits:1355 İcra / İflas Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Çoğunlukla İflas erteleme yahut İflasın ertelenmesi terimleriyle kullanılan iflas erteleme müesesesi, finansal risk kapsamına girecek yahut girmiş olacak olan sermaye şirketinin ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için o şirketin iflasının önlenmesi...