hemen-ara
whatsapp
Miras Hukuku - Bursa Avukat | Başkent Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel mevzuat ve içtihat takibi yapan Büromuzun öncelikli hedefi hak kaybına uğramanızı önlemektir. Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini, bu süreçteki hukuki işlemlerin yapılması ve takibi konusunda büromuz olarak uzman avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Portfolio1 600x400

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek
 • Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali)
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları
 • Mirasın reddine dair davalar
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası
 • Terekenin taksimi davası
 • Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları
 • Tenkis davası
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası

En Çok Okunanlar

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:4284 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio1 600x400

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:4223 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio3 600x400

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:3994 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Portfolio10 600x400

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:3608 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukuku 59

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

25-04-2017 Hits:3559 Yabancılar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Blog2 600x400

Avukatlık hizmeti veren büromuz, Yabancıların Çalışma İzinleri, Oturma izni prosedürleri, Türk Vatandaşlığına ilişkin Başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İzmir’de artan turizm ve...

Miras Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

Miras Davasında Bilinmesi Gerekenler

25-11-2019 Hits:817 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Miras Davasında Bilinmesi Gerekenler Miras davası, kişinin ölme ya da mirası dağıtmak istemesi durumunda ortaya çıkabilir. Miras davası ile merak edilenler veriliyor. Öncelikle her durumun ve koşulun kendi içinde değerlendirilmesinin son derece...

MİRASTAN MAL KAÇIRMAK – MURİS MUVAZAASI

26-04-2017 Hits:1416 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Miras bırakanın, tüm mirasçılarından veya bir kısmından mirasını saklamak/kaçırmak amacıyla yaptığı davranışa muris muvazaası denilmektedir. Muris yani miras bırakan çeşitli nedenlerle bu gibi yöntemlere gitmek isteyebilmektedir. Ülkemizde sıklıkla yaşanan durum ise...

Reddi Miras Avukatı Bursa

26-04-2017 Hits:1482 Miras Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Bursa miras avukatı olarak reddi miras konusu: Bursa miras avukatı olarak konuyu özetleyecek olursak; Mirasçılar kimi zaman miras bırakan ile aralarındaki kişisel husumetlerden dolayı, kimi zamanda miras bırakanın malvarlığının borca batık olmasından dolayı...